Projekt "AIMS Alternatives for Innovative Math Study" realizowany jest w Gimnazjum nr 3 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Myślenicach w okresie od 01. 08. 2013 r. do 31. 07. 2015 r. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius przyznanych szkole w kwocie 20 000 euro.

Gimnazjum nr 3 w Myślenicach Partnerem sześciu szkół w Europie

Projekt otrzymał Europejską Odznakę Jakości:

example graphic

Główne cele projektu to:

• zwiększenie motywacji uczniów i zainteresowanie matematyką;

• rozwijanie szczególnych umiejętności uczniów w oparciu o filozofię wielorakich inteligencji prof. Gardnera (MI) oraz wykorzystanie ich w uczeniu się matematyki;

• tworzenie własnych materiałów edukacyjnych dla każdego typu inteligencji i korzystanie z narzędzi ICT;

• pobudzenie ciekawości uczniów poprzez pokazanie im połączenia pomiędzy matematyką a otaczającym nas światem;

Rezultaty działań projektowych prowadzonych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli zostaną zebrane i zaprezentowane w formie multimedialnej, na stronach internetowych projektu, platformie Twinspace ,Wiki a także w formie szkolnej wystawy.

Ważnym punktem przedsięwzięcia jest udział w mobilnościach (wyjazdach do szkół partnerskich), będących okazją do wymiany doświadczeń, pracy w grupach i nawiązywania przyjaźni.

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów i uczennice klas I i II naszego Gimnazjum. Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z p. Katarzyną Pietrzak.

Poniżej ulotka w języku angielskim. Kliknij aby zobaczyć całość.